Zoeken
Zoeken
best deal
Terug naar overzicht

Inzicht bij inkopen

Inzicht in inkopen

Ieder kwartaal voorzien we onze klanten van een managementrapportage. Hierin geven we je inzicht in de inkoopspend van de organisatie. Zo laten we zien wat allemaal besteld is, hoeveel geld bespaard is, of de rechtmatigheid van inkopen gewaarborgd is en waar nog kansen liggen om de samenwerking te verbeteren. Lees hier wat allemaal in de rapportages naar voren komt en hoe het jou kan helpen. 

De managementrapportages geven ons direct een duidelijk overzicht wat er werd verbruikt op de verschillende locaties

Bijzonder Jeugdwerk

De managementrapportages zijn zeer gedetailleerd en geven heel visueel weer hoe ons inkoopgedrag er uit ziet.

Xonar

We krijgen elk kwartaal de rapportages waarin overzichtelijk staat wat we hebben ingekocht en voor welke vestigingen.

OGVO


Onderdelen klantrapportage

Inkoop kengetallen

Geografisch overzicht

Inkoopcijfers per locatie

Bestellers

Product categorieën

CPV-code overzicht 

Projectenservice

Inkopen buiten webshop


 Inkoop kengetallen

Hier zie je in een totaaloverzicht hoe er ingekocht is en hoeveel er dit jaar is bespaard.

   Inzicht in gerealiseerde inkoopbesparing

   Inzicht in aantal orders en de gemiddelde orderwaarde

   Vergelijkingsmogelijkheden met voorgaande jaren Geografisch overzicht

Dit is een overzicht van het aantal orders en de waarde ervan per deelgebied in het land, weergegeven met kleine en grote cirkels (minder en meer inkoop) op een landkaart. Dit is informatie waarop je kunt inspelen. 

  Inzicht in de geografische verdeling van de inkoopwaarde

  Inzicht in het aantal order dat per locatie gemaakt is


 Inkoopcijfers per locatie

Hier zie je een overzicht per locatie van het aantal orders en de inkoopwaarde ervan vergeleken met het voorgaande jaar. Per locatie wordt duidelijk waar al veel bespaard wordt en waar nog kansen liggen.

 Inzicht in het aantal gemaakte orders

 Inzicht in de inkoopwaarde per locatie

 Inzicht in de verschillen ten opzichte van voorgaande jaren Bestellers

Hier zie je een overzicht van het aantal en soort orders en de inkoopwaarde per besteller. Ook hierin is de vergelijking gemaakt met het jaar ervoor. Uit dit overzicht kun je halen of er nog optimalisatiekansen liggen. 

  Overzicht van de inkoopwaarde per besteller

  Vergelijkingsmogelijkheden met de jaren ervoor


 Productcategorieën

Hier zie je een overzicht van de inkoopwaardes per productcategorie. Dit laat zien in welke categorieën meer en minder besteld wordt. Deze informatie kun je toetsen aan de verwachtingen die je vooraf had en je kunt op basis hiervan bijsturen en optimaliseren.

  Inzicht in de inkoopwaardes per hoofd- en subcategorie

  Vergelijkingsmogelijkheden met voorgaande jaren


 CPV-code overzicht

Hier vind je een overzicht van de inkopen per CPV-code. Dit laat zien of een specifiek project voldoet aan de aanbestedingsregels en hoeveel al besteed is aan een specifiek project. 

  Inzicht in rechtmatig inkopen/projectkosten

  Inzicht in aanbestedingsverwachting volgens de ARIV-2018


 Projectenservice 

Hier zie je een overzicht van alle projecten in een periode en de daarbij horende inkoopwaardes. Ook wordt inzichtelijk waar we eventueel nog meer kunnen ondersteunen.

  Inzicht in de inkoopwaarde per project

  Vergelijkingsmogelijkheden met de jaren ervoor


 Inkopen buiten webshop 

Hier zie je een overzicht van de orders die buiten de webshop om zijn gedaan, wat je meer tijd kost bij de factuurverwerking. Door meer online te bestellen kun je deze tijd besparen. 

  Inzicht in bestellingen in en buiten de webshop

  Vergelijkingsmogelijkheden met voorgaande jaren

Ontdek wat een managementrapportage voor jou kan betekenen! Vraag hem hieronder aan:

 

 

Kun je hier ook gebruik van maken als je geen klant bent? Nauurlijk kan dat. Al sinds 1993 kijken wij met publieke organisaties zoals die van jou mee om te kijken waar er bespaard kan worden. Hier hebben wij zelfs een gemakkelijk inkoop bespaarplan voor ontwikkeld zodat je binnen een handomdraai kunt zien of er kansen liggen of niet. Je kan dit bespaarplan vrijblijvend en gratis hieronder aanvragen.