Zoeken
Zoeken
best deal
Terug naar overzicht

Account recovery audit

Account recovery audit

Je crediteurenadministratie inzichtelijk

Als organisatie worden er vaak per ongelijk verkeerdere en/of dubbele betalingen uitgevoerd, zonder dat dit opgemerkt wordt. Daarnaast is het voor veel organisaties een grote uitdaging om dagelijks een correcte btw-verwerking uit te voeren. Onopgemerkte gebreken in ERP- systemen en        -processen kunnen leiden tot te hoge btw-betalingen. 

Onze data-gedreven zusterorganisatie SpendLab maakt dit inzichtelijk en pakt deze problemen aan door een Accounts payable recovery audit uit te voeren.

Spendlab Recovery gebruikt haar eigen platform op basis van algoritmen om al deze potentiële fouten te identificeren, zodat jouw organisatie aanzienlijke kosten bespaard blijven, die in sommige gevallen tot in de miljoenen op kunnen lopen. 

Dit is hoe dat in zijn werk gaat: 


accounts recovery audit

Spend Analyzer


accounts recovervy audit

Naar het verleden focust het “crediteurenonderzoek” via de analyzer op het traceren en herstellen van foutieve betalingen en boekingen binnen de crediteurenadministratie zonder dat dit jou tijd kost. 

Naar de toekomst zorgt het “In control dashboard”  voor het realiseren van procesverbeteringen in het kader van Rechtmatigheidsverantwoording.

Dit is waar de Analyzer uit bestaat:

Accounts Payable analyzer:

Dit is een onderzoek naar onjuiste facturen van leveranciers en onjuiste betalingen aan leveranciers verricht door jouw organisatie. Bijvoorbeeld: onjuist verwerkte en betaalde facturen, dubbel gefactureerde kosten, onjuist gebruik bankrekeningnummers en onrechtmatige inkoopfacturen.

BTW analyzer:

Dit is een onderzoek naar onjuiste BTW berekeningen door leveranciers en onjuiste aangiften verricht door jouw organisatie. Bijvoorbeeld: onjuist opgemaakte facturen zonder verbijzondering van het BTW bedrag, verkeerde BTW tariefstelling en niet verrekende BTW.

Saldo analyzer:

Dit is een onderzoek naar onjuiste saldi, door middel van saldo-afstemmingen met leveranciers. Bijvoorbeeld: onbekende tegoeden en onterechte betaalverplichtingen.

Verslaglegging:

Het rapport met de resultaten van het onderzoek. Hier wordt onder andere ingegaan op gegenereerde liquiditeit, de risico’s en verbetervoorstellen voor de toekomst.