Zoeken
Zoeken
best deal
Terug naar overzicht

Rechtmatig inkopen pijler

Transparant en verantwoord

Inkopen via Best Deal is rechtmatig, eenvoudig en efficiënt.

Hoe borgt Best Deal dan de rechtmatigheid bijvoorbeeld op het gebied van onze leveranciers? Dit zit als volgt. Op basis van behoeften van klanten en volumes van inkoop wordt er een selectieproces voor het toevoegen van een nieuwe leverancier of het aanhalen van een al gecontracteerde leverancier gestart. Tijdens de contractperiode worden de gemaakte afspraken continu gepeild en worden deze in de markt getoetst. Door terugkoppeling worden ook klanten betrokken in het proces. Met andere woorden: transparant en verantwoord inkopen!

In de afbeelding hier rechts is te zien hoe het aanhalen van een nieuwe leveranciers zou gaan. 


Meer informatie?

Vraag dan via onderstaande button een vrijblijvend (teams) gesprek van 15 min aan en ontdek hoe wij jou kunnen helpen de rechtmatigheid van je inkopen te borgen.

Plan een gesprek in

Lees verder voor meer informatie over rechtmatigheid 


Rechtmatigheid borgen via Best Deal

Door inkopen uit te splitsen op CPV codes en daarnaast marktwerking in de webshop toe te passen is de rechtmatigheid geborgd. Voor publieke organisaties zoals die van jou is het daarnaast vaak van belang dat deze in overeenstemming zijn met de Aanbestedingswet 2012. Deze bevat regels over alle inkoopprocessen, dus ook voor opdrachten met een lagere waarde. Je moet in het geval van aanbestedingen kunnen motiveren op welke wijze een overeenkomst tot stand komt en de keuze welke ondernemers of organisaties toegelaten worden in de aanbestedingsprocedure.   

"Maar wanneer kan ik dan via Best Deal inkopen en wanneer moet ik toch wel aanbesteden?''  

Logische vraag. Daarom staat hieronder een uitgebreide uitleg wanneer je precies aan moet besteden en wanneer je, als je onder deze waardes zit, onbezorgd bij Best Deal in kunt kopen. 


Aanbesteden, wanneer dan?

Ja, in sommige gevallen moet je alsnog aanbesteden, maar dit is veel minder vaak nodig dan je misschien zou denken. Zo moet je allereerst een zogenoemde 'aanbestedende dienst' zijn, zoals bijvoorbeeld een overheidsorgaan of publiekrechtelijke instelling. Daarnaast moet de (geschatte) geraamde waarde van de opdracht of van een aantal opdrachten binnen een bepaalde periode (4 jaar)  een wettelijk vastgesteld drempelbedrag overschrijden. De hoogte van deze bedragen zie je in de tabel hieronder. 

Lees vervolgens onder de tabel wat deze perioden voor verschillende typen dienst zijn. Hoe werkt dit met routine producten of diensten?

Voor producten of diensten die je met regelmatig besteld geldt het volgende: Deze bestellingen zijn op CPV code niveau in te delen. de totale waarde van de bestellingen van de hele organisatie in 4 jaar of in een periode van 48 maanden, mag de drempelwaarde niet overschrijden. Het is niet voldoende de uitgaven per leverancier te bepalen. Dezelfde producten en diensten kunnen immers bij verschillende leveranciers worden afgenomen. De waarde van deze bestellingen moet bij elkaar worden opgeteld.

Huur, huurkoop of lease van producten

Voor producten die je huur(koop)t of leaset geldt dat wanneer de looptijd maximaal 12 maanden is, de geraamde waarde berekend wordt aan de hand van de deze gehele looptijd. Als de looptijd langer dan 12 maanden is, wordt hierbij de restwaarde meegerekend. 

Rechtmatigheid en MVI

Ook op het gebied van duurzaamheid kun je rechtmatig inkopen via Best Deal. Zo is de ecologische impact inzichtelijk en kun jij op basis van deze inzichten transparant je impact compenseren en bieden we jou de mogelijkheid je voetafdruk te reduceren.


Geniet direct van de voordelen!

Enthousiast over rechtmatigheid? Vraag dan via onderstaande button nu al een account aan en geniet gelijk van de voordelen. Als je na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebt, vraag dan een vrijblijvend gesprek van 15 minuten aan, waarin wij al jouw vragen kunnen beantwoorden.

Ontdek het gemak van CPV-codes!

Vraag een account aan

Check hier je rechtmatigheid!

Plan een vrijblijvend (teams)gesrek in