Zoeken
Zoeken
best deal
Terug naar overzicht

Afvalverwerking

Wist je dat in Nederland ieder jaar 60 miljoen ton afval wordt verwerkt en dat nog steeds 40% van ons afval niet goed gescheiden wordt? Dit leidt tot problemen bij het recyclen. Momenteel ligt het kritieke punt bij bedrijven en organisaties. Zij zamelen afval vaak verkeerd gescheiden in door de grote toename van het te verzamelen afval. Door het niet goed scheiden van afval wordt het recyclingproces moeilijker gemaakt. Daarom is het van cruciaal belang dat mensen afval in de juiste afvalbak gooien. Op basis van onze ervaring en onderzoek hebben we een oplossing ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Als jouw organisatie dit ook wil verbeteren, maak dan een afspraak via de knop hieronder.

PlAN HIER je kennismaking in

Wist je dat?

Afval verkeerd scheiden kost geld

Er worden nog vaak fouten gemaakt bij het scheiden van afval, wat leidt tot extra kosten. Als afval niet in de juiste bak terechtkomt, kan het reinigingsrecht worden verhoogd en worden doorberekend. Het is daarom noodzakelijk om afval apart in te zamelen. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor je organisatie budgetten.

 Bron: milieucentraal 

JA! Afval scheiden is verplicht

Organisaties zijn wettelijk verplicht om afvalstoffen gescheiden te houden en daarnaast gescheiden af te voeren zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Hoe afval verwerkt moet worden staat in het LAP. In deze wet staat een lijst met de afvalcategorieën die door organisaties gescheiden moeten worden. Door je afval te scheiden kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Restafval is slecht voor het milieu

Uiteindelijk moeten we in 2050 helemaal van van het restafval af zijn, zo werd al besloten door het kabinet. Hierdoor moeten we met z'n allen ieder jaar 3,3 kilo per jaar gaan minderen. Met dit besluit is het belangrijk nu al stappen te zetten. Een van de manieren om dat te bereiken is om organisaties te laten betalen voor het afvoeren van hun restafval, het zogenaamde Diftar-systeem. Alles wat je scheidt is daarbij gratis, maar restafval kost geld.

De oplossing

Thuis zijn we al aardig gewend om ons afval te scheiden maar op werk is dit nog niet de standaard. Waarom? Het is niet aantrekkelijk, er zijn geen duidelijke richtlijnen, het is een grote investering en er is niet veel keuze.  Wij geloven dat dit anders kan, daarom komen we met een passende oplossing. Deze oplossing zorgt voor de volgende punten: 

- Besparing op afvalbelasting  

- Schone en gezonde werkomgeving 

- Voorbereiding op de toekomst 

- Betrokken werknemers wegens maatschappelijk doel 

- Met een persoonlijke bak een beter imago van de organisatie 

Daarom komen wij graag in contact met u d.m.v. een kennismaking via de link hieronder.

Werkwijze

1. Plan een afspraak(via de link onderaan).  

Wanneer je een afspraak maakt, zal een van onze medewerkers je adviseren over de mogelijkheden rondom deze service. 

2. Met de informatie vanuit het gesprek gaan we kijken naar een proefplaatsing op maat. 

3. Proefplaatsing van 3 weken. 

4. Deze proefplaatsing gaan we vervolgens evalueren en in overleg worden er de nodige aanpassingen gemaakt. 

5. Alles naar wens? Dan volgt een definitieve samenwerking. 

6. Alle benodigde afvalbakken worden plaatsen. 

7. Drie maanden later evalueren we het project en beantwoorden we vragen.