Zoeken
Zoeken

co2 Compensatie

CO2

Wat houdt CO2 uitstoot in?

De uitstoot van CO2, voluit koolstofdioxide, is het vrijkomen van die broeikasgas door het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze stof komt onder andere uit de uitlaat van je auto of tijdens het gebruik van gas om te koken of verwarmen. 

     Op deze pagina zal ingegaan worden hoe je via het inkoopplatform de CO2-emissie kunt reduceren en compenseren en wat wij doen wat betreft CO2 compensatie.


Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de gemiddelde Nederlander zo'n 9,5 ton CO2 per jaar uitstoot. (Bron) Dankzij een samenwerking met een van onze groene partners, Regreener, heeft de organisatie ervoor gekozen om voor al onze medewerkers de CO2 voor het gehele jaar 2023 te compenseren. Tot nu toe zijn er hierdoor:

12600

Bomen geplant

756

Hectare aan regenwoud beschermt

1620

Ton CO2 gecompenseerd

Via Regreener


CO2 neutraal leveren: volledig inzichtelijk voor jou

Om gedane bestellingen uit te leveren wordt er gebruik gemaakt van verschillende transportmiddelen. Deze middelen stoten CO2 uit. Het is daarom belangrijk deze CO2-uitstoot te neutraliseren. 

In samenwerking met onze duurzame partner Regreener hebben wij berekend hoeveel er op dit moment door Best Deal uitgestoot wordt aan CO2 door het transport van onze producten.

Duurzame-levering

Gemiddeld rijdt Best Deal 7,5 miljoen kilometer op een jaar.

CO2-uitstoot

Per gereden kilometer stoot een vervoersmiddel voor Best Deal zo'n 88 gram CO2 uit. (Bron) 

Uitstoot-compensatie

Per jaar zorgt het transport van onze producten dus voor een uitstoot van 660 ton CO2.

Hoe kun jij je bestelling compenseren?

Doordat we weten hoeveel CO2 er per gereden kilometer uitgestoten wordt, is het mogelijk om je door het inzetten van technologie in de winkelwagen de keuze geven om je bestelling te compenseren. In je eigen rapportage wordt bijgehouden waar dit bedrag heen gaat en welke groene impact jij en je organisatie gemaakt hebben.


Partners die deze groene missie versterken

Regreener

Door middel van verschillende herbebossingsprojecten over de hele wereld zorgt Regreener ervoor dat uitgestootte CO2 gecompenseerd kan worden. Elke boom die geplant wordt, zorgt over zijn levensduur voor een opname van 0,1 ton CO2.