Zoeken
Zoeken
best deal

co2 Compensatie

CO2

Wat houdt CO2 uitstoot in?

De uitstoot van CO2, voluit koolstofdioxide, is het vrijkomen van die broeikasgas door het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze stof komt onder andere uit de uitlaat van je auto of tijdens het gebruik van gas om te koken of verwarmen. 

     Op deze pagina zal ingegaan worden hoe je via het inkopen op het inkoopplatform de CO2-emissie reduceert.


CO2 neutraal leveren: volledig inzichtelijk voor jou

Om gedane bestellingen uit te leveren wordt er gebruik gemaakt van verschillende transportmiddelen. Deze middelen stoten CO2 uit. Het is daarom belangrijk deze CO2-uitstoot te neutraliseren. 

In samenwerking met onze duurzame partner Regreener hebben wij berekend hoeveel er op dit moment door Best Deal uitgestoot wordt aan CO2 door het transport van onze producten.

Duurzame-levering

In 2023 reed Best Deal 3,5 miljoen kilometer om klanten hun producten te leveren.

CO2-uitstoot

In 2023 zorgt de levering van onze producten voor een uitstoot van 318 Ton CO2

Uitstoot-compensatie

In 2023 heeft Best Deal 426 ton CO2 gecompenseerd.

Hoe kun jij je bestelling compenseren?

Doordat we weten hoeveel CO2 er per gereden kilometer uitgestoten wordt is het vervolgens mogelijk om te berekenen hoeveel CO2 de leveringen uitstoten. Dit compenseert Best Deal vervolgens volledig voor jouw bestelling.


Partners die deze groene missie versterken

Regreener

Door middel van verschillende herbebossingsprojecten over de hele wereld zorgt Regreener ervoor dat uitgestoten CO2 gecompenseerd kan worden. Elke boom die geplant wordt, zorgt over zijn levensduur voor een opname van 0,1 ton CO2.