Zoeken
Zoeken
Terug naar overzicht

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Best Deal Duurzaam inkoopcollectief

Nederlands impact

Nederland is in 2050 volledig circulair, zo stelt de Nederlandse regering. Dit houdt in dat grondstoffen te allen tijden hergebruikt moeten worden zodat natuurlijke hulpbronnen kunnen herstellen. Om dit doel te bereiken moet er veel veranderen en Best Deal werkt hier graag aan mee.  

We zijn ons ervan bewust dat innovatie belangrijk is om adequaat te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast willen we vooruit blijven lopen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen en zo de ambitie van circulariteit in 2050 ruimschoots waar te kunnen maken.


Deze ambities worden gehaald door te focussen op:

Klik en ontdek alle details